Montessoriförskolan Vitlöken

 

 

Barnen hos oss på Vitlöken är mellan 1 - 6 år. Under dagarna delar vi upp oss i mindre grupper så att barnen får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna intressen och behov. Vi tror på det kompetenta barnet och barnen vägleder och visar oss hur vi går vidare i vårt pedagogiska arbete i vår verksamhet under dagarna.

Barnen arbetar med vårt Montessorimaterial i vår förberedda pedagogiska miljö och de väljer det som de är intresserade av att arbeta med under dagarna. Vi pedagoger observerar barnen och ger dem utmaningar och visar dem vidare i sin utveckling.

Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska känna att de har inflytande i vår verksamhet och att de känner ett eget ansvar för förskolans miljö både ifråga om vårt material och sina medmänniskor. Barnen lär av och tillsammans med varandra och vi ser det som mycket positivt att barnen/verksamheten är åldersintegrerad. Alla har vi något att lära av både äldre och yngre medmänniskor.

Vi går ibland på utflykter till närliggande lekparker i området och vi har även tagit oss en tur till Mariebergsskogen, någon teaterföreställning och besökt biblioteket. Bokbussen besöker oss några gånger varje termin och då turas brnen om att följa med och låna böcker till oss alla.

I slutet på varje termin bjuder vi in föräldrar och andra anhöriga efter barnens egna önskemål att samvara med oss. På höstterminen firar vi lucia och på vårterminen har vi vår sedvanliga sommarfest och då brukar barnen visa upp vad vi arbetat med under läsåret och främst under vårterminen.

Vitlökens öppettider styrs efter föräldrarnas behov och vi är ålagda att följa Karlstads kommuns ramtid för öppethållande vilket är 6,30 - 18,30. Våra öppettider anpassas efter varje familjs närvarobehov, vilket kan ge varierande tider inom ramen. Ditt /Ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inkl restid och tid för lämning och hämtning.