Intresseanmälan

Här kan ni lämna in en intresseanmälan om ni vill ställa ert/era barn i kö till förskolan. 

Romstadsvägen 25

653 42 Karlstad

telefon: 054-56 89 80

Barnets namn

E-post

Barnets födelsedatum

önskad plats från datum

Ange ungefärlig tid av barnomsorgs behovet

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Adress

Telefon

Ev syskon

Bekräfta e-post

Era personuppgifter finns kvar hos oss under tiden som ni står i vår kö. Meddela oss när ni vill gå ur vår kö. Kryssa i fältet nedan för ert godkännande.

Meddelande